אודות

מדיניות שימוש במחשב-נייד בית-ספרי


מרכז חינוך ליאו-באק - הספרייה-מרכז המשאבים ע"ש  גולדי  וסמואל סיקובסקי

 

מסמך מדיניות שימוש במחשב-נייד בית-ספרי

ביה"ס שידרג את הספרייה-מרכז המשאבים, בזכות תרומת מחזור נ"ח, במחשבים ניידים. הצטיידות זו נעשתה במסגרת החזון הבית-ספרי לקדם את השימוש בטכנולוגיה לטובת שיפור ההוראה והלמידה בביה"ס.

על מנת להבטיח שימוש הולם נרחב ולאורך זמן במחשבים הניידים נוסח מסמך מדיניות שימוש ונקבעו נהלי השאלה המפורטים להלן:

מדיניות שימוש:

א. המחשב הינו רכוש ביה"ס ונועד לשימוש למטרות הוראה ולמידה בלבד.

ב. שימוש התלמידים במחשבים ובאינטרנט נועד לתמוך בתכנית הלימודים של ביה"ס וחייב להיות בהתאם למטרות החינוכיות של ביה"ס.

ג. חל איסור מוחלט להדביק, לרשום, לכתוב, ולסמן דבר כלשהו על גבי המחשב.

ד. חל איסור על נגיעה במסך המחשב. יש להשאירו נקי מטביעות ידיים ואצבעות.

ה. יש להניח את המחשב הנייד על משטח שטוח בזמן עבודה.

ו. הכונן הקשיח של המחשב הנייד רגיש ועדין וכל תנועה עלולה לגרום לתקלה לפיכך אין להזיז את המחשב בשעה שהוא פועל.

ז. בשום מקרה אין להתהלך עם מחשבים ניידים דולקים ועם מסך פתוח.

ח. יש להשתמש באופן זהיר ועדין בלחצנים ובמקלדת המחשב. יש ללחוץ בעדינות על כפתור ההדלקה כי לחיצה חזקה מדי עלולה לגרום נזק ולהוציא את

הלחצנים מכלל פעולה. יש להוציא באופן בטוח התקן נייד שחובר למחשב.

ט. אין להשאיר את המחשב הנייד ללא השגחה.

י. יש להרחיק דברי אוכל ושתייה מהמחשב הנייד.

יא. ההשאלה היא אישית ואין להעביר את המחשב לתלמיד אחר.

יב. חל איסור על הורדה והתקנה של תוכנות וחומרים לא מורשים ולא ראויים על המחשב הנייד.

יג. חל איסור על הוצאת המחשב ממתחם הספרייה.

יד. יש להחזירו בתום השימוש במצב פיסי וטכנולוגי תקין.

טו. השימוש במחשב חייב להיות הולם וראוי בהתאם לכללי השימוש המפורטים לעיל. הפרת כללים אלה תאלץ את הנהלת ביה"ס לנקוט בצעדים משמעתיים.

טז. במקרה של נזק הכרוך בעלות כספית יחויב התלמיד גם בהוצאות התיקון.

נהלי השאלה:

1. מחשב נייד יינתן לתלמיד/ה תמורת הפקדת כרטיס תלמיד או תעודת זהות בדלפק הספרייה.

2. תלמידים בעלי חובות ספרייה או מורחקים מסיבות משמעתיות אינם רשאים לקבל מחשב-נייד.

3. השאלת המחשב הנייד תירשם במחשב בכרטיס הקורא של התלמידים לצורכי מעקב.

4. השאלת המחשב-הנייד תינתן לצורך לימוד עצמי או במסגרת שיעור בספרייה לפי בקשת המורה .

5. קבלת מחשב מותנית בכך שהתלמיד קרא בעיון את מדיניות השימוש והתחייב בחתימתו לפעול בהתאם.

6. התלמידים יחזירו את המחשבים הניידים רבע שעה לפני שעת סגירת הספרייה.

תפריט נגישות